Jak proběhla soutěž ve školním roce 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 proběhla soutěž samostatných odborných prací už počtvrté. Přihlásilo se do ní 41 žáků v osmi oborech. Úroveň jejich prací zhodnotila komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. 

Nejvíc (21 prací) bylo tradičně v oboru  kuchař–číšník v různých zaměřeních. Následuje obor Kadeřník, kde soutěžilo 7 samostatných odborných prací, pak Cukrář s šesti pracemi, po třech pracích bylo z oboru Operátor skladování a Montér suchých staveb a jedna práce z oboru Umělecký kovář a zámečník.

Práce byly posuzovány nejenom podle věcné správnosti, ale také podle nápaditosti řešení. Hodnotitelé ocenili především úroveň prací z oboru Kuchař číšník.

V nejvíc zastoupeném oboru Kuchař – číšník se zaměřením Pohostinství zvítězila Monika Zapletalová z Integrované SŠ Hodonín s prací nazvanou Krojované hody ve Velkých Bílovicích. Druhá se umístila Macková Jiřina z AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství Ostrava-Vítkovice s prací Španělská svatba (v obou případech zadané téma Gastronomie jako zrcadlo kultur).

V zaměření na kuchaře zvítězil Ondřej Suška ze SŠ spol. stravování Ostrava-Hrabůvka s prací nazvanou Posezení s přáteli z Itálie, druhé místo získal Zbyněk Zachař ze SOU Gastronomie Praha 10, který napsal práci Vývoj moderní přípravy pokrmů (na téma Věda a technika v našem životě). Kadeřníci měli za úkol vytvořit dámský účes podle předlohy – zvítězila Hana Maksantová ze SOŠ obchodu a služeb Olomouc. Ocenění za nápadité řešení získala i práce Josefa Pískače Klepadlo na dveře (obor Umělecký kovář a zámečník, SPŠ stavební Pardubice).