Pedagogicko-psychologická poradna Děčín, Čs. armády 1164/8

Pedagogicko-psychologická poradna Děčín

Čs. armády 1164/8, 405 02 Děčín

tel.: +420 412 532 071

e-mail:  decin@pppuk_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1