V CZVV proběhla porada k oboru Práce ve stravování

Porada se zástupci škol vyučujících obor Práce ve stravování   se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 18. 11. 2019.  Zúčastnili se jí zástupci 8 škol   a pracovníci Oddělení závěrečné zkoušky CZVV:  editorka jednotných zadání v oborech kategorie E Renata Pyrochtová a administrátorka jednotných zadání Dana Kočková.  Účastníci se shodli, že nejsou potřeba žádné podstatné změny. Úkoly v bance témat pro písemnou zkoušku budou aktualizovány.  


Závěry porady: 

Písemná zkouška

Přítomní zástupci škol se shodli, že nemají žádné připomínky ke struktuře banky úkolů a také test zcela vyhovuje. Potřebná je ovšem aktualizace úkolů. K tomu účelu dostali tři zástupci škol přístup do banky úkolů, seznámí se s ní a zpracují seznam úkolů, které je třeba aktualizovat či vyřadit. V případě aktualizace zároveň navrhnou potřebné úpravy. 

Aby byla zadání srozumitelnější pro žáky oboru kategorie E, bude banka úkolů také doplněna ilustrativními obrázky všude, kde to je možné a účelné. Výpočty v oblasti Další odborné úkoly a výpočet budou upraveny tak, aby bylo možné jednoznačné bodování.

V současné době koná písemnou zkoušku na PC pouze jedna ze škol, na základě diskuse se další školy rozhodly vyzkoušet si elektronickou písemku nanečisto.

Ústní zkouška

Přítomní zástupci škol souhlasili s připomínkou, kterou poslala SŠ živnostenská v Sokolově. Její podstatou je neuvádět u otázek z technologie konkrétní názvy pokrmů, ale uvést obecně - např. dva pokrmy z vajec apod. Jiné změny v tématech ústní zkoušky přítomní zástupci škol nepožadovali.

Praktická zkouška

Zástupci škol chtějí zanechat témata praktické zkoušky bez úprav.

Aktualizace témat se projeví ve zkouškovém termínu v červnu 2020.