Příloha 3 Otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie H

Úřad práce

Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí?

 • Kde se ve Vašem okolí nachází úřad práce?
 • Popište služby, které úřad práce nabízí.
 • Vysvětlete pojem rekvalifikace a uveďte, kdo rekvalifikaci platí. Jak Vám může při rekvalifikaci pomoci úřad práce?

Vyhledávání zaměstnání
Popište možnosti hledání zaměstnání – kde a jakými způsoby budete hledat zaměstnání?

 • Uveďte možnosti získání informací o volných pracovních místech.
 • Znáte nějaké noviny nebo webové stránky s nabídkou volných míst?
 • Popište úkoly a význam úřadů práce.

Uplatnění v profesi
Kde (ve kterých firmách nebo podnicích) je možné uplatnit Vaši profesi? Víte, jaké jsou běžné nástupní podmínky absolventů Vašeho oboru do zaměstnání?

 • Uveďte některé konkrétní firmy (podniky) ve Vašem okolí nebo v ČR, kde je možné uplatnit Vaši profesi.
 • Víte, co jsou zaměstnanecké výhody?
 • Uveďte alespoň tři příklady zaměstnaneckých výhod, které konkrétní podnik/firma svým zaměstnancům nabízí.

Uplatnění mimo profesi
Co byste podnikl/a, kdybyste po škole nenalezl/a uplatnění v oboru a potřeboval/a pracovat?

 • Uveďte příklady prací, které lze vykonávat bez odborného vyučení.
 • Znáte některé firmy, u kterých byste mohli tzv. nekvalifikovanou práci vykonávat?
 • Kterou firmu byste si vybral/a Vy sám/sama, a proč? 

Strukturovaný profesní životopis
Uveďte svůj zjednodušený strukturovaný životopis.

 • V jakých případech budete strukturovaný životopis využívat?
 • Jak byste strukturovaný životopis zpracoval/a?
 • Ke zpracování strukturovaného životopisu lze využít formuláře - kde je získáte?

Přijímací pohovor
Jak se jako uchazeč o zaměstnání připravíte na přijímací pohovor? Co bude o Vás zajímat Vašeho případného zaměstnavatele a co byste o zaměstnání ve vybraném podniku měl/a vědět Vy?

 • Jaké informace si před pohovorem o zaměstnavateli zjistíte?
 • Co bude při pohovoru o Vás případného zaměstnavatele zajímat?
 • Na co byste se měl/a při pohovoru zaměstnavatele zeptat?

Vznik pracovního poměru
Popište postup při uzavírání pracovního poměru. Jaká má zaměstnanec práva a povinnosti vyplývající
z pracovního poměru?

 • Vysvětlete pojmy motivační dopis, nábor, konkurz a přijímací pohovor.
 • O čem musí zaměstnavatel informovat zaměstnance před vznikem pracovního poměru?
 • Může zaměstnanec při uzavírání pracovní smlouvy požadovat její doplnění či pozměnění?

Základy pracovního práva
Vysvětlete tyto pojmy pracovního práva: zkušební doba, dovolená, pracovní doba, přestávky v práci.

 • Kde najdete informace o zkušební době, k čemu tato doba slouží a jaká je její obvyklá délka?
 • Jaká je minimální roční délka dovolené stanovená zákonem, jaký vliv má nástup do práce v průběhu roku na dovolenou?
 • Jaká je základní délka pracovní doby? Jak dlouho může pracovník podle zákona pracovat bez přestávky, pokud je nezletilý a zletilý? Jaká je nejkratší délka přestávky na jídlo a oddech?

Pracovní smlouva
K čemu slouží pracovní smlouva, kdo ji uzavírá a jaké jsou její povinné náležitosti? Uveďte příklady dalších ujednání, která byste si mohl/a sjednat v pracovní smlouvě.

 • Proč se uzavírá pracovní smlouva? Jakou formou se uzavírá a kdo ji podepisuje?
 • Co vše musí pracovní smlouva povinně obsahovat a co se stane, pokud v ní některá z těchto náležitostí chybí?
 • Co dalšího byste si mohl/a při uzavírání pracovní smlouvy sjednat?

Skončení pracovního poměru
Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnanec? Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnavatel?

 • Uveďte nejčastěji používané způsoby skončení pracovního poměru.
 • Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance?
 • Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

Podpora v nezaměstnanosti
Kdy získáte právo na pobírání podpory v nezaměstnanosti? Kde budete o podporu žádat?

 • Jaké jsou podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti?
 • Kam se obrátíte se žádostí o poskytování této podpory?
 • Kde to v okolí Vašeho bydliště je? 

Práce konaná mimo pracovní poměr
Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? Jaká jsou rizika práce „na černo“?

 • Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr?
 • Co tyto dohody přináší za výhody a komu?
 • Uveďte rizika práce „na černo“.

Hrubá a čistá mzda
Co víte o mzdě, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou?

 • Jak zaměstnavatel určí hrubou mzdu zaměstnance?
 • Popište rozdíl mezi mzdou hrubou a čistou.
 • Stručně charakterizujte tři základní srážky ze mzdy.

Sociální a zdravotní pojištění (SZP)
Jaká je podstata sociálního a zdravotního pojištění, k čemu jsou určena? Jaký je mezi nimi rozdíl? Kdo všechno se na jejich platbě podílí?

 • Kdo sociální a zdravotní pojištění platí?
 • Komu se odvádí sociální pojištění a proč?
 • Komu se odvádí zdravotní pojištění a proč?

Daně
Proč se odvádějí daně? Vysvětlete hlavní funkce daní v České republice.

 • Popište důvody výběru daní.
 • Vysvětlete pojem státní rozpočet a uveďte, jak jej ovlivňují daně.
 • Uveďte příklady daní vybíraných v ČR.

Přímé a nepřímé daně
Jaký je rozdíl mezi daněmi přímými a nepřímými? Uveďte příklady z obou skupin.

 • Vysvětlete rozdíl mezi daní přímou a nepřímou.
 • Vyberte si jednu z přímých daní a stručně ji popište.
 • Vyberte si jednu z nepřímých daní a stručně ji popište.

Podnikání v oboru, živnost
Lze ve Vašem oboru samostatně podnikat? Jaké jsou základní podmínky pro podnikání dle živnostenského zákona?

 • Vysvětlete možnosti podnikání v ČR.
 • Vysvětlete všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění.
 • Uveďte, jak se dělí živnost podle vzniku živnostenského oprávnění.

Právnické osoby
Co je právnická osoba? Jaké typy znáte? Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o.

 • Definujte pojmy právnická osoba a právní osobnost.
 • Vyjmenujte typy právnických osob.
 • Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o.

Finanční úřad
Čím se zabývá finanční úřad? Ve kterých případech s ním přijdete do kontaktu ve svém pracovním a osobním životě?

 • Vysvětlete náplň práce finančních úřadů.
 • Uveďte, kdy a proč se podnikatelé na finanční úřad obracejí. Co je daňové přiznání?
 • Uveďte příklady situací, kdy musíte jednat s finančním úřadem v osobním životě.

Rodinný rozpočet
Jaké jsou běžné nejdůležitější výdaje domácnosti? Sestavte jednoduchý rodinný rozpočet?

 • Vyjmenujte nejčastější příjmy a výdaje domácnosti.
 • Co je operativní a dlouhodobá finanční rezerva?
 • Proč by tyto rezervy rodina měla vytvářet?

Spotřebitelské úvěry
V jakých případech je vhodné žádat o poskytnutí půjčky/úvěru? K čemu byste využil/a spotřebitelský úvěr? Uveďte příklady institucí, které poskytují půjčky/úvěry.

 • Kdy je rozumné žádat o spotřebitelský úvěr?
 • Popište jednu z forem spotřebitelského úvěru – „kreditní karta“ a vysvětlete její bezpečné používání.
 • Uveďte instituce, které poskytují spotřebitelské úvěry.

Hypoteční úvěry
Co je hypoteční úvěr? K čemu byste jej využil/a?

 • Na co byste využil/a hypoteční úvěr?
 • Čím je podmíněno získání hypotečního úvěru?
 • Jaké je hlavní riziko hypotečního úvěru?

Bankovní služby
Jaké znáte bankovní služby? Jsou při uzavírání kupní či úvěrové smlouvy důležité všeobecné obchodní podmínky? Jaké nebezpečí plyne ze života „na dluh“?

 • Uveďte příklady bankovních služeb.
 • Co jsou všeobecné obchodní podmínky a kde je získáte? Jsou při uzavírání kupní či úvěrové smlouvy důležité? Proč?
 • Jaké nebezpečí plyne ze života „na dluh“?

Hotovostní a bezhotovostní platby
Vyjádřete rozdíl mezi platbou v hotovosti a bezhotovostním platebním stykem. Vysvětlete rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou; formy ovládání bankovního účtu „na dálku“.

 • Popište rozdíl mezi hotovostní platbou a bezhotovostním platebním stykem.
 • Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? Jak lze využívat platební karty?
 • Uveďte možnosti, jak lze ovládat bankovní účet „na dálku“.

Exekuce a osobní bankrot
Co je soudní platební rozkaz a kdy jej můžete obdržet? Jak byste řešil/a situaci, kdyby Vám hrozila exekuce? Vysvětlete podstatu osobního bankrotu.

 • Kdy můžete obdržet soudní platební rozkaz a co to pro Vás znamená?
 • Vysvětlete pojem exekuce a uveďte, kde jsou stanovena práva a povinnosti exekutora a povinného. Uveďte příklady věcí, které Vám exekutor nesmí zabavit a proč.
 • Uveďte, co je osobní bankrot a jaké podmínky musí dlužník splnit, aby mu byl osobní bankrot povolen.

Pojištění majetku a osob
Proč je důležité pojištění majetku a osob? Jaká majetková pojištění a pojištění osob znáte?

 • Vysvětlete účel pojištění.
 • Vyjmenujte a popište typy majetkových pojištění.
 • Vyjmenujte pojištění, která řadíme mezi pojištění osob.

BOZP
Proč je důležité dodržovat předpisy BOZP? Uveďte na příkladu ve Vašem oboru, jaké předpisy musí zaměstnanec dodržovat, jak se může bránit v případě, že je nedodržuje zaměstnavatel. Co může zaměstnanec očekávat, pokud je nedodrží sám?

 • Vysvětlete pojem BOZP.
 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP.
 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto povinnosti neplní?

Pracovní úrazy
Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? Kdy nemůže tato práva uplatňovat?

 • Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu?
 • K čemu slouží kniha úrazů a protokol o úrazu?
 • V jaké výši ručí zaměstnanec za škody způsobené zaměstnavateli a) pod vlivem alkoholu, b) zapříčiněné nedbalostí?

Příkaz k úhradě
Vysvětlete možnosti bezhotovostního platebního styku.

 • Vysvětlete výhody bezhotovostního platebního styku.
 • Vyjmenujte náležitosti příkazu k úhradě.
 • Popište typy příkazů k úhradě (jednorázový, trvalý) a příkaz k inkasu.

Ochrana spotřebitele
Vysvětlete pojem ochrana spotřebitele. Jak byste postupoval/a při reklamaci zboží?

 • Uveďte na několika příkladech, jak Česká obchodní inspekce chrání spotřebitele.
 • Vysvětlete, co je záruční lhůta.
 • Jaké způsoby vyřízení reklamace zboží znáte?

Vzdělávání v oboru
Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat.

 • Uveďte příklady oborů, ve kterých byste si mohl/a zvýšit Vaši odbornou kvalifikaci.
 • Znáte nějaké školy, které tyto obory nabízejí? Víte, jaké jsou jejich požadavky na uchazeče o studium?
 • Stručně popište, jak byste při zájmu o studium postupoval/a.