Speciálně pedagogické centrum pro mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžným postižením více vadami a autismem, Na Třešňovce 603

Speciálně pedagogické centrum Mariánské Lázně při ZŠ a SŠ Karlovy Vary - příspěvková organizace

Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně

tel.: +420 603 483 960

e-mail: spc_marianskelazne@volny_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 TP)