Speciálně pedagogické centrum pro MP, TP, SP, VŘ, KV a PAS, Studentská 13

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ Karlovy Vary - příspěvková organizace, elokované pracoviště Aš

Studentská 13, 352 01 Aš

tel.: +420 605 208 589

e-mail: spc_as@volny_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 NKS)