Speciálně pedagogické centrum pro poruchy komunikace, Karla Čapka 1457

Speciálně pedagogické centrum při SŠ a ZŠ Beroun - příspěvková organizace

Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun

tel.: +420 311 510 644

e-mail: zvpsberoun@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -