Speciálně pedagogické centrum pro SP, Gellnerova 66/1

Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka Brno - příspěvková organizace

Gellnerova 66/1, 637 00 Brno

tel.: +420 774 522 136

e-mail: spc@zsspbrno_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1