Speciálně pedagogické centrum, Štítného 3

Speciálně pedagogické centrum při MŠ,ZŠ a PrŠ České Budějovice

Štítného 3, 370 01 České Budějovice

tel.: +420 774 300 038

e-mail: spcmp.cb@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2