Učební osnovy

Dobíhající kurikulární dokumenty oborů vzdělání.

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE
BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
CIZÍ JAZYK pro dvouleté učební obory SOU s návazností na ZŠ
CIZÍ JAZYK pro nástavbové studium
CIZÍ JAZYK pro SOŠ a studijní obory SOU s návazností na základní školu
CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU
CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU
CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU s návazností na ZŠ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro dvouleté učební obory SOU
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro dvouleté učební obory SOU
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nástavbové studium denní studium
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro střední odborné školy
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro tříleté učební obory SOU
DĚJEPIS pro studijní a učební obory v odborném školství
EKONOMIKA pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů
EKONOMIKA pro studijní obory SOŠ a SOU
EKONOMIKA pro tříleté učební obory SOU
FYZIKA pro studijní obory SOŠ a SOU
FYZIKA pro studijní obory SOŠ a SOU s netechnickým zaměřením
FYZIKA pro učební obory SOU
FYZIKA pro učební obory SOU
FYZIKA ve studijních oborech SOU pro absolventy tříletých učebních oborů – denní studium
CHEMIE pro nechemické obory SOŠ a SOU
CHEMIE ve studijních oborech SOU pro absolventy tříletých učebních oborů – denní studium
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE pro studijní obory SOŠ a SOU a obory nástavbové
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE pro učební obory SOU
MATEMATIKA pro dvouleté učební obory SOU
MATEMATIKA pro nástavbové studium
MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením
MATEMATIKA pro studijní obory skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU
MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU - 13-15 hodin
MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU - více hodin
MATEMATIKA pro tříleté učební obory SOU
OBČANSKÁ NAUKA pro dvouleté učební obory SOU
OBČANSKÁ NAUKA pro nástavbové studium – denní studium a studium při zaměstnání
OBČANSKÁ NAUKA pro studijní obory SOŠ a SOU – denní studium a studium při zaměstnání
OBČANSKÁ NAUKA pro tříleté učební obory SOU