Zadání školy najdou na internetu

Zadání samostatných odborných prací jsou vždy od ledna zpřístupněna v informačním systému nové závěrečné zkoušky.  Přístupná jsou po přihlášení pouze pro školy vyučující ty obory vzdělání, v nichž je samostatná odborná práce součástí praktické zkoušky. 

Zadání si školy stáhnou podobně, jako to dělají s celým jednotným zadáním. Pedagogové mohou také ohodnotit zadání SOP známkou a komentářem s upozorněním na případné chyby.

Zadání SOP mají ve všech oborech jednotnou strukturu. Obsahují popis požadavků na žáky i kritéria jejich hodnocení. Rozdíly jsou ale v počtu témat a jejich výběru. V některých oborech vzdělání je téma jen jedno, v jiných jich je víc a žáci si je pak losují nebo si je mohou sami zvolit. Například u kadeřníků je zadáno jedno poměrně široké téma, které si pak žáci sami nebo s pomocí učitelů konkretizují. To jim dává možnost uplatnit vlastní nápady i originální řešení. V oboru Kuchař – číšník existují tři zaměření, žáci ale shodně dostanou čtyři témata, z nichž si to své vylosují. Také tato témata jsou formulována dost široce, aby žáci v SOP mohli uplatnit svou kreativitu. Při hodnocení samostatných odborných prací hraje velkou roli nejenom správnost zvoleného řešení a přesnost jeho provedení, ale oceňuje se také jeho originalita a nápaditost.

 

Soutěž o nejlepší SOP

Od školního roku 2011/2012 vyhlašuje vždy na jaře Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR soutěž samostatných odborných prací. Smyslem je ohodnotit u absolventů samostatnost při práci, schopnost pracovat s informacemi a zájem dále se učit.

Hodnoticí komise složená ze zástupců Národního ústavu pro vzdělávání, MŠMT a HK ČR vybírá nejlepší práce z každého oboru, jejichž autoři dostávají na podzim ocenění z rukou prezidenta HK ČR.