4. Výsledky

Přes počáteční problémy se ve škole daří rozvíjet evaluační procesy jako každodenní součást práce pedagogů. Ti se začínají orientovat v základních požadavcích na úspěšnou evaluaci a chápou  účast na ní jako přirozenou součást svého rozvoje. Škola na základě společného konsensu všech pedagogů zcela jednoznačně definovala jako hlavní evaluační oblast problematiku hodnocení práce žáků. V průběhu uplynulých dvou let se podařilo za aktivní spolupráce všech pedagogů vypracovat vlastní systém kritérií a indikátorů hodnocení práce žáků, a to včetně hodnocení postojové oblasti. V současné době učitelé školy chápou svou roli v podobě aktivních účastníků autoevaluace, kdy ředitelka školy přechází více k využívání koučování než přímého řízení.

 

Použité informační zdroje:

Dlouhodobý a krátkodobý plán rozvoje ZŠ a MŠ Nížkovice. 2008-08-20.

EU peníze školám – Projektový záměr ZŠ a MŠ Nížkovice. 2010-06-24.

Harmonogram Peer Rewiev.

Inspekční zpráva ČŠI JmK, čj. ČŠIB-1626/09B

Koncepce ZŠ Nížkovice. 2007-03-20.

Plán hospitační činnosti ředitele školy 2009/2010.

Pozorovací arch – evaluace přímé pedagogické práce učitele.

SWOT analýza ZŠ a MŠ Nížkovice. 2009.

Školní  vzdělávací program ZŠ a MŠ Nížkovice.

Vlastní hodnocení školy. 2010-09-10.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, Základní škola a mateřská škola Nížkovice.

Zápisy z pedagogických rad za období 2008 – 2010.

Zápisy z třídních schůzek za období 2008 – 2010.

Zápisy z hospitací za období 2007 – 2010.

Závěrečná zpráva Peer Review – ZŠ a MŠ Nížkovice 2010.

ZŠ a MŠ Nížkovice. [online], [cit. 2010-10-23]. Dostupné na WWW: <http://www.nizkovice.cz/skola/>.

Peer Review. [online], [cit. 2010-12-17]. Dostupné na WWW: <http://archiv-nuv.npi.cz/ae/peer-review>.