(44)

K dotazníkovému šetření mezi rodiči jsou využívány především hovorové hodiny, kdy před jejich zahájením ředitelka školy dle potřeby organizuje komunitní kruh s rodiči, kde je předestřen probíraný problém a následně jsou rodiče požádáni o vyjádření se v rozhovoru, formou anketních lístků nebo dotazníku. V případě anketních lístků a rozhovorů je během přestávky provedeno jejich vyhodnocení a v následné diskusi s rodiči a pedagogy se hledá společné optimální řešení nastoleného problému, upřesňují se zjištěné informace, „ladí se slovník“.