5. Cíle autoevaluačních činností, kritéria, indikátory

Dlouhodobý cíl, kam škola směřuje, je vyjádřen ve školním vzdělávacím programu „Škola pro všechny“. Z tohoto cíle vycházejí i dlouhodobé cíle autoevaluace školy.

Samozřejmě při přípravě plánu vlastního hodnocení školy bylo třeba cíle specifikovat do dílčích cílů, aby bylo možné formulovat kritéria a indikátory. Jejich formulace byla společně navržena a konzultována s pedagogickými pracovníky školy pod vedením  ředitelky školy – po konzultaci s odborníky, kteří se školou spolupracovali v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Hlavní inspirací byly příklady autorky Jany Vašťatkové z knihy Úvod do autoevaluace školy.

Cíl: „Naše škola se stane místem pro všechny“

Dílčí cíle:

Rodiče jsou přirozenou součástí školního života

Učitelé poskytují žákům kvalitní péči tím, že svoji práci považují za smysluplnou a přínosnou, tím posilují kladné vztahy rodičů ke škole

Vztahy mezi pedagogickými pracovníky a rodiči jsou otevřené, přátelské, založené na důvěře

Kritéria:

 1. Rodiče považují školu za otevřenou instituci, do které patří nejen jejich děti, ale i oni sami se stávají její přirozenou součástí
 2. Existuje partnerský vztah mezi rodiči a učiteli
 3. Rodiče mají ke škole a k učitelům důvěru
 4. Rodiče jsou spokojeni se spoluprací se školou

Indikátory:

 1. Rodiče se aktivně zúčastňují akcí školy (kvantitativní indikátor, vyjádřený 90% účastí rodičů)
  Rodiče sami přicházejí s nápady, s návrhy, které přispívají ke zkvalitňování školního života (kvalitativní ukazatel)
 2. Mezi školou a rodiči probíhá rovnocenná komunikace (kvalitativní ukazatel)
  Učitelé považují svoji práci za smysluplnou a přínosnou, tím posilují důvěru rodičů svých žáků (90 % učitelů)
  Schůzky s rodiči probíhají v příjemném prostředí a v důstojné atmosféře (kvalitativní ukazatel)
 3. Rodiče kdykoliv, v případě potřeby, navštěvují školu (kvalitativní ukazatel)
  Rodiče sami přicházejí za učiteli i za vedením školy, aby se poradili, aby vyřešili případný problém jejich dítěte (kvalitativní ukazatel)
  Rodiče si vybrali školu proto, že ji považují za místo bezpečí pro své děti (90 % rodičů)
  Rodiče mají důvěru k učitelům i vedení školy (90 % rodičů)

Výzkum k ověření nastavených kritérií a prokázání nastavených ukazatelů – indikátorů – probíhal ve třech etapách (samozřejmě navazoval v širších souvislostech na předchozí evaluační činnosti školy, na formulované cíle autoevaluace a vize školy). Počáteční etapa proběhla od ledna do června 2010, druhá etapa proběhla od září do prosince 2010, třetí etapa začala v lednu 2011, ukončena byla v červnu 2011.