(52)

„Paní ředitelka znovu nabídla možnost návštěvy či „hospitace“ ve vyučování, jako možnost vidět práci svého dítěte ve škole, i naopak uspokojit potřebu dítěte předvést se svým rodičům. S tím souvisí i upozornění na nošení šanonů a řádné zakládání všech pracovních listů, které by mj. mohli a měli kontrolovat rodiče.“ (zápis z třídní schůzky ze dne 13. 1. 2009)