(6)

Učitelky školy kladou důraz na individuální přístup ke každému dítěti (zejm. stanovit pro každé dítě individuální plán, vytvářet projekty), chápání světa v souvislostech (objevování světa přírody a světa lidí je realizováno v rámci práce na tematických/projektových celcích, umožňujících jak integraci původně oddělených přístupů a předmětů, tak integraci myšlení, intuice, těla, citů a smyslů ve vzdělání), na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni, na účast rodiny jako prvotní a nezastupitelné ve výchově dětí.