(92)

Grafická metoda je pro děti velmi významná, protože slovní hodnocení mohou zapomenout. Vizualizace jim jasněji ukazuje vývoj jejich výsledků v čase.  Procentní vyjádření úspěchu při plnění učebních úloh je detailnější než známka, která v sobě skrývá vždy určité rozpětí úspěšnosti. Tak i např. dvojkař, který stále zůstává dvojkařem, vidí, zda se třeba i mírně zlepšuje, či nikoli. Vyučující nezapomínají děti za každý takový, byť i malý posun ocenit.