Příklady inspirativní praxe autoevaluace základních škol málotřídních

Individuální přístup k dětem a k rodině a soustavná práce na jejím vylepšování na základě analýzy získaných informací

Logo školyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola Emanuela Frynty ve Slapech  (Středočeský kraj) sleduje koncepci vzdělávání na málotřídních školách. Snaží se navazovat na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání, poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prioritou školy je dle ŠVP učení spojené s činnostmi a reálným životem, které žáky motivuje k dalšímu učení a vede je k hledání, tvorbě a poznání, objevování a nalézání vhodných cest řešení problémů na základě vlastního prožitku.

Škola je zřizovaná Obecním úřadem Slapy. Je čtyřtřídní s 1. 5. ročníkem  prvního stupně ZŠ. Součástí školy je dvoutřídní mateřská škola, školní družina s dvěma odděleními a školní jídelna. Ve školním roce 2010/2011 měla 73 žáků a 12 pedagogických pracovníků.

Naše zkušenosti – inspirace pro Váš růst

Logo školyText popisuje realizaci autoevaluačních procesů v málotřídní škole Nížkovice (Jihomoravský kraj) se zaměřením na proces hodnocení a sebehodnocení žáků. Cílem je ukázat úskalí autoevaluačních procesů v málotřídní škole a možnosti jejich překonání, předložit úspěšné metody podpory hodnocení a sebehodnocení žáků.

Mateřská škola má kapacitu 48 dětí, základní škola 55 dětí. Vedle ředitelky školy na základní škole působí 3 učitelky. Žáci jsou sdruženi ve dvou věkově heterogenních třídách (třída sdružující 1., 2. a 4. ročník a třída sdružující 3. a 5. ročník).

Tvořivá škola

Předkládaný text se zabývá autoevaluačními procesy jedné „venkovské“ základní a mateřské málotřídní školy Sedlec (Plzeňský kraj), která velmi usiluje o to, aby byla školou kvalitní, aby dosahovala dobrých výsledků… Škola si proto vybrala oblast autoevaluace – výsledky školy. V  textu jsou evaluační procesy a související činnosti školy popsány tak, jak ve škole probíhaly.

ZŠ a MŠ Sedlec je neúplná základní škola s pěti postupnými ročníky spojená s dvoutřídní mateřskou školou. Škola sama má 3 třídy a jedno oddělení školní družiny. V 1. ročníku probíhá samostatné vyučování, škola dodržuje dělení tříd na jazyky. Na škole působí celkem 15 pracovníků, z toho 4 učitelé na ZŠ a 2 vychovatelé ŠD.