Příloha č. 12: Hodnocení čtvrtletní písemné práce z českého jazyka

soubor přílohy soubor přílohy (168,35 KB)


Třída:     Čtvrtletí: 2. – 2009/2010   Vyučující:

Počet žáků ve třídě:     Počet žáků, kteří psali kompozici:

 

1. Diktát

Známka

1

2

3

4

5

Počet žáků

 

 

 

 

 

 

Průměrná známka ve třídě:

 

2. Mluvnice

 

Známka

1

2

3

4

5

Počet žáků

 

 

 

 

 

 

Průměrná známka ve třídě:

 

Analýza nejfrekventovanějších chyb v diktátu, přijatá opatření:

 

Analýza nejfrekventovanějších chyb v gramatické části, přijatá opatření:

 

 

Příloha: Předloha písemné práce

 

Podpis vyučujícího: