Příloha č. 5: Dotazník spokojenosti rodičů

soubor přílohy soubor přílohy (136,69 KB)


Dotazník spokojenosti rodičů

                                                                                     
 1. Hodnocení známkami 1, 2, 3, 4, 5                       1 – velmi spokojen/a    5 – nespokojen/a
 2. Důležitost a váha jednotlivých otázek (faktorů ) :  velmi důležité (vd); nepodstatné(np); málo důležité(md); nemohu posoudit(ns)

 

1

2

3

4

5

vd

np

md

ns

1.  Kvalita vzdělávacího programu, vzdělávací úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Spokojenost s výukou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Úroveň pedagogického sboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Úroveň vybavení školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Čistota ve škole, úroveň sociálního zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vnitřní vybavení školy ( učebny, chodby )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Informovanost o hodnocení prospěchu a chování žáků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Úroveň komunikace mezi rodiči a vedením školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Úroveň komunikace mezi rodiči a pedagogy ( spolupráce )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Přístup k informacím o dění ve škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Aktivity organizované školou mimo  vyučování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Možnost aktivního trávení volného času  v zařízení školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Úroveň poradenství pro žáky a rodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Možnost a kvalita ubytování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Možnost a kvalita stravování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Komunikace rodičů s administrativou školy