Příloha č. 3: Cíle jakosti

CÍLE  JAKOSTI Číslo dokumentu : A004/310809 Cíle jakosti jsou zpracovány postupně vždy na školní rok. Vychází z politiky jakosti a hlavních úkolů školy.

soubor přílohy soubor přílohy (193,55 KB)


a/ vzdělávací proces a výchovný proces

 • pokračovat v tvorbě ŠVP Z : Tomášů celoročně
 • inovace ŠVP MŠ Z : Pohlová 9/2009
 • specializace jedné třídy rehabilitační pro žáky nepoužívající mluvenou řeč – alternativní komunikace Z : Háblová celoročně
 • systém VOKS s vybranými dětmi pokračovat individuálně MŠ i ZŠ Z : třídní učitelé, Hrabalová celoročně
 • rozšíření výuky TV o rehabilitační cvičení Z : Měřínská, Krňávková 10/2009
 • rozšíření výuky TV – jóga pro děti Z : Háblová 9/2009
 • pokračovat ve vytváření metodiky rehabilitační canisterapie MŠ i ZŠ Z : Šlampová, Kořenková 6/2010
 • realizace projektu EU „Autisté nikoli v autu“ Z: Procházková 5-8/2009
 • školení – počítačová gramotnost MŠ i ZŠ 8/2009
 • školení Autismus I. Z : Šlampová 6/2010
 • realizace projektu VIP – Kariéra – školní psycholog Z : ŘŠ 9/2009
 • organizace sportovní olympiády Z : Jekl 6/2010
 • vytváření správných návyků při sebeobsluze, při stolování, soběstačnost při přijímání potravy MŠ i ZŠ Z : všichni celoročně
 • dodržování denních režimů – snažit se o synchronizaci s rodinou MŠ i ZŠ Z : všichni celoročně
 • preferovat pohybové aktivity žáků MŠ i ZŠ Z : všichni celoročně

b/ materiální prostředí školy

 • dovybavení SNUOZELEN Z : Krňávková, Kořenková 4/2010
 • investiční akce - Výstavba spojovacího koridoru, oprava a zateplení střech Z : ŘŠ 11/2009
 • dobudování cvičné kuchyně – Koperníkova Z : Šlampová 12/2009
 • vybavení všech učeben CD přehrávači Z : Hrabcová 12/2009
 • vybavení logo pracoviště MŠ počítačem Z : Hrabcová 3/2010
 • vybavení logo pracoviště ZŠ počítačem a programy Z : Hrabcová 3/2010
 • dovybavení tělocvičen Z : Hrabcová 3/2010
 • dle potřeby obměna školního nábytku MŠ i ZŠ Z : všichni průběžně
 • oprava elektroinstalace Skaunicova Z : ŘŠ

c/ vztahy s vnějším okolím

 • spolupráce s Klubem rodičů Z : ŘŠ průběžně
 • připravit setkání se sponzory Z : ŘŠ 12/2009
 • spolupráce s ÚMČ Brno – Židenice – oslavy 15.výročí školy jako právního subjektu Z : ŘŠ 4/2010
 • spolupráce s ČČK, EA, PedF MU Brno Z : ŘŠ, Hrabalová průběžně
 • spolupráce se ZOO Brno, sdružením Tlapka Z : Krňávková, Šlampová průběžně
 • spolupráce s německými a holandskými školami (Stuttgart, Utrecht, Ede) Z : ŘŠ průběžně
 • taktní a citlivé jednání s rodiči na všech úrovních, kladné hodnocení a pochvala dítěte na prvním místě Z : všichni průběžně

d/ prezentace školy směrem k veřejnosti

Oslavy 15. výročí vzniku školy jako právního subjektu v MČ Brno – Židenice

 • Kalendář k 15. výročí Z : Jekl 12/2009
 • Den otevřených dveří Z : ŘŠ 3/2010
 • setkání bývalých a nynějších zaměstnanců Z : ŘŠ 3/2010
 • školní akademie Z : Hrabalová, Pokorová 4/2010
 • vytvoření propagačního filmu Z : ŘŠ 5/2010
 • výstava výtvarných prací žáků v Café Práh Z : Kořenková 5/2010
 • vývěsky školy Z : Kořenková průběžně
 • vytvoření vícejazyčných propagačních letáků Z : Jekl 11/2009
 • spoluúčast na výstavě k 20. výročí spolupráce Brno – Stuttgart Z : ŘŠ 9/2009
 • účast na přehlídce v Rájci Jestřebí Z : Pokorová 9/2009
 • účast v soutěži městské policie „Empík naděluje“ Z : Krňávková 12/2009
 • spolupráce s ÚMČ Brno - Židenice – výzdoba prostor Z : Jeklová 3/2010