VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÚV

Vzdělávací nabídka je určená odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče. Připravuje ji Referát ...

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ...

 

PRACOVIŠTĚ PRO CERTIFIKACE

Na počátku června 2013 byla z pověření MŠMT pod Národním ústavem pro vzdělávání spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace. Jeho úkolem je ...

VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE

Z hlediska zajištění trvalého rozvoje ekonomiky i celé společnosti je potřebné, aby vzdělávací sféra v dostatečné míře reagovala na měnící se ...

 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

NICM  je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a ...

CENTRUM FIKTIVNÍCH FIREM

Zde naleznete informace o tom, co je to fiktivní firma, jak ji založit, jak ji vést, jak spolupracovat s ostatními fiktivními firmami a spoustu ...

 

PROJEKTY NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Mezinárodní aktivity NÚV lze rozčlenit do dvou hlavních oblastí. První tvoří konkrétní výzkumné a pilotní projekty ...

PODPORA MOBILITY – EVROPSKÉ NÁSTROJE

Tyto nástroje a principy tvoří integrovaný rámec, jehož dopad závisí na jejich soudržnosti a vzájemném působení. Jejich zavedení zvýší transparentnost ...