Pro pedagogické pracovníky

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Následující   ››

Ověřování využití tabletů v praxi základních škol

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost. Vydal Microsoft v roce 2015. 28. 04. 2015 celý článek

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. 24. 04. 2015 celý článek

NÚV se připojuje ke kondolenci k úmrtí Jaroslava Jeřábka

V pátek 17. dubna 2015 zemřel dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Čest jeho památce. 21. 04. 2015 celý článek

Evaluace procesu hodnocení odborné způsobilosti (certifikace) poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

Proces hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách klade značné nároky na všechny zúčastněné strany: poskytovatele programů PPRCH, certifikační tým, pracoviště pro certifikace i výbor pro udělování certifikací při MŠMT.  Cílem evaluace certifikace je zejména popsat  procesy a okolnosti, které předcházejí a provázejí certifikační proces včetně možných úskalí a limitů a doporučit změny v provádění místních šetření podle zpětných vazeb certifikačních týmů a certifikovaných organizací. 24. 03. 2015 celý článek

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. 24. 03. 2015 celý článek

Nově certifikovaná zařízení - březen 2015

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v březnu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím: 19. 03. 2015 celý článek

Konference Muzeum a škola začíná dnes ve Zlíně

Odbornou konferenci Muzeum a škola hostí ve dnech 18. - 20. března 2015 Baťův institut ve Zlíně. Sedmý ročník mezinárodního setkání nese podtitul Muzeum ve filmu/Film v muzeu. Prví dva dny jsou zaměřeny na otázky koncepce obsahu filmové a audiovizuální výchovy ve vzdělávání. Třetí den je na programu workshop klasické filmové animace. Konferenci připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci v garantem oblasti umění a kultura Národního ústavu pro vzdělávání. 18. 03. 2015 celý článek

SEN in language lessons

Ve spolupráci s The British Council  uspořádal Národní ústav pro vzdělávání dne 6. 3.20 15 celostátní konferenci s mezinárodní účastí  SEN in  language lessons – žáci se s pecifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.     Konference se dotýkala problematiky žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků a jejím cílem bylo shrnout důležité kroky a materiály v této oblasti. Na konferenci vystoupila britská expertka na Special Education Needs Marsha  Henderson a další odborníci z praxe i oblasti přípravy vyučujících. Značný zájem o konferenci potvrdil předpoklad, že je tato problematika v praxi velmi žádána, a že je mezi  učiteli o toto téma velký zájem.   18. 03. 2015 celý článek

Sérií čtyř webinářů se NÚV zapojí do Týdne otevřeného vzdělávání

Praha, 6. března 2015  On line semináři, tzv. webináři, z oblasti matematiky, historie nebo logopedie se Národní ústav pro vzdělávání chce zapojit do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. Úvodní webinář bude zaměřen na to, jak by otevřené vzdělávání ve školách mohlo vypadat. 06. 03. 2015 celý článek

Zpráva z certifikací za rok 2014

Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní variabilitu v rámci poskytovatelů těchto programů. Z hlediska efektivity prováděné primární prevence je tedy potřeba stanovit a kontrolovat základní kritéria kvality, které má program splňovat, tak, aby toto preventivní působení na školách bylo nakonec opravdu účinné. 02. 03. 2015 celý článek

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. 26. 02. 2015 celý článek

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Následující   ››