Absolventi středních škol a trh práce

Publikace věnované jednotlivým odvětvím byly vydány v letech 2013 až 2016.

Pracovníkům oborových skupin, sektorových rad a všem dalším zájemcům jsou určeny publikace Absolventi středních škol a trh práce týkající se vybraných odvětví. Zatím jsou zpracovány pro následující odvětví: StavebnictvíElektrotechnika, StrojírenstvíDoprava a spoje, Zemědělství, Zdravotnictvi, Ekonomická odvětví, Gastronomie, ObchodPedagogika, učitelství a sociální péče
 a Služby.

Materiály jsou unikátní tím, že pro daná odvětví sdružují na jednom místě všechny důležité informace, zpracované v NÚV v rámci řady dílčích šetření a analýz. Jedná se o informace jak o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů a trhu práce, tak i o připravenosti a úspěšnosti absolventů škol při přechodu do pracovního života.

Všechny publikace obsahují následující témata:

  • Nově přijatí žáci a absolventi škol
  • Nezaměstnanost absolventů škol na trhu práce
  • Přechod absolventů škol na vysoké a vyšší odborné školy
  • Shoda vzdělání a zaměstnání u absolventů
  • Pohled absolventů škol na své uplatnění v oboru
  • Potřeby a názory zaměstnavatelů na připravenost absolventů škol
  • Trh práce a zaměstnanost v ČR a EU