Vývoj kvalifikací

Informace o trendech vývoje kvalifikací mají pro tvůrce vzdělávacích programů odborného vzdělávání zásadní význam. Kvalifikační požadavky povolání se však vyvíjejí velice rychle a je proto velmi těžké tento vývoj seriózně odhadnout a popsat.

Odborníci v oborových skupinách se o to pokusili ve společném úkolu nazvaném Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání.

První vlna sektorově zaměřených studií byla zveřejněna na přelomu roků 1999 a 2000, druhá v roce 2004. Třetí vlna tvorby studií původně plánovaná na rok 2010 se neuskutečnila, protože sledování vývoje kvalifikací bylo v souvislosti
s rozvojem sektorových rad převedeno do jejich kompetence.

Poslední vlnu studií dočasně nahrazují překlady obdobně zaměřených materiálů evropských. V rámci úkolu Sectors´New Skills for New Jobs byly vytvořeny studie, které se zaměřují na předpokládaný vývoj požadavků na kvalifikace ve vybraných odvětvích.

Projekt oborových skupin zajistil a zpřístupnil středním školám české překlady vybraných částí těchto evropských studií:

Automobilový průmysl Automobilový průmysl (526,67 KB)

Doprava a logistika Doprava a logistika (486,75 KB)

Elektřina, plyn, voda a odpady Elektřina, plyn, voda a odpady (499,60 KB)

Hotely a restaurace Hotely a restaurace (487,16 KB)

Chemie, farmacie a plasty Chemie, farmacie a plasty (546,94 KB)

Nábytkářství Nábytkářství (416,56 KB)

Nekovové materiály Nekovové materiály (466,87 KB)

Ostatní služby Ostatní služby (483,55 KB)

Polygrafie a vydavatelství Polygrafie a vydavatelství (543,25 KB)

Poštovní služby Poštovní služby (446,14 KB)

Telekomunikace Telekomunikace (424,12 KB)

Textil Textil (1,14 MB)

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče (437,77 KB)