Aktivity oborových skupin

Oborové skupiny pracují při Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).  Od počátku se jejich činnost soustřeďuje na základní úkol:

  • podporovat, udržovat a rozvíjet efektivní komunikaci tvůrců vzdělávacích programů v České republice se všemi relevantními partnery.

Po roce 2004 byl základní úkol oborových skupin rozšířen:

  • sledovat evropské trendy v odborném vzdělávání a aktivně podporovat zavádění evropských nástrojů v České republice.