Přehled oborových skupin

Oborové skupiny jsou pilířem a nejdéle pracujícím článkem projektu. Plní zejména funkci expertní a podílejí se na tvorbě vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání, na propojování Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním a na vytváření podmínek pro zavádění evropských nástrojů.

Oborové skupiny jsou členěny sektorově. Jsou ustaveny tak, aby mohly postihovat možnosti uplatnění absolventů v jednotlivých skupinách povolání, k jejichž výkonu se připravují žáci v programech středního odborného vzdělávání. Dvacet pět oborových skupin sdružuje více než 250 externích spolupracovníků.

Přehled oborových skupin:

1

Doprava, logistika, pošty

2

Ekologie a ochrana životního prostředí

3

Ekonomika a podnikání

4

Elektrotechnika a telekomunikace

5

Gastronomie, hotelnictví, turismus

6

Informační služby

7

Informační technologie

8

Kožařství

9

Lesní hospodářství

10

Múzické umění

11

Obchod

12

Osobní a provozní služby

13

Pedagogika

14

Polygrafie

15

Právo a veřejná správa

16

Potravinářství

17

Sociální činnost

18

Stavebnictví

19

Strojírenství, hutnictví, slévárenství

20

Technická chemie a chemie silikátů

21

Textilnictví a oděvnictví

22

Užité umění

23

Zdravotnictví

24

Zemědělství

25

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Další informace je možné získat na adrese: miroslav.kadlec@nuv_cz