Zapojení sociálních partnerů

Zapojení sociálních partnerů, zejména zástupců zaměstnavatelů, do ovlivňování cílů a obsahu odborného vzdělávání má v České republice zásadní význam pro vytváření vzdělávacích programů i ukončování odborného vzdělávání.

Sociální partnerství je jeden z hlavních strategických směrů Strategie celoživotního učení ČR.