Odpovědnost sociálních partnerů

Rámcové shrnutí odpovědnosti sociálních partnerů platné zejména v oblasti
počátečního odborného vzdělávání:

Celostátní úroveň

Spolupráce při vytváření právních norem a vládních dokumentů a vyjadřování připomínek k návrhům těchto dokumentů.

Regionální úroveň

Spolupráce při vytváření strategických dokumentů na úrovni krajů a vyjadřování připomínek a doporučení k těmto dokumentům. Spoluúčast na rozhodování o optimalizaci sítě škol.

Sektorová úroveň

Spolupráce na tvorbě kvalifikačních a hodnoticích standardů, na tvorbě rámcových vzdělávacích programů a na vytváření jednotných zadání pro závěrečné zkoušky.

Podniková úroveň

Spolupráce podniků a firem se školami a dalšími poskytovateli vzdělávání na přípravě i na realizaci vzdělávacích programů.