Zpravodaj Oborové skupiny č. 4

V dalším vydání zpravodaje Oborové skupiny navazuje na předchozí témata a nabízí článek Podpora provázanosti NSK s počátečním vzděláváním v oblasti zemědělství. Dále vám představíme nové stránky www.ecvet.cz, seznámíme vás s tím, jak postupuje zavádění Evropského rámce kvalifikací EQF, s finanční gramotností v základním vzdělávání a s novým výběrovým řízením na pilotáž modelů spolupráce v projektu Pospolu.

Ke stažení  zde 

Průběh prací na úkolu Propojování NSK a počátečního vzdělávání v oblasti zemědělství

Řešení úkolu Propojování NSK a počátečního vzdělávání v oblasti zemědělství probíhalo v několika fázích. Vše začalo na začátku roku 2013 přemýšlením o tom, jak velmi náročný úkol projednávaný na nejvyšší úrovni mezi managementem projektu NSK2, pracovníky MŠMT a střešními zaměstnavateli co nejlépe uchopit. Více si přečtěte v článku Ing. Zdeňky Szebestové.