Součásti projektu

V současné době projekt oborových skupin zahrnuje:

  • odborné skupiny, Národní síť pro podporu zajišťování
    kvality odborného vzdělávání, poradní skupinu Koordinačního centra EQF
  • oborové skupiny
  • pracovní skupiny

Oborové skupiny jsou významným partnerstvím, jehož prvky se vztahují k několika úrovním:

-    celostátní, reprezentované 24 odbornými skupinami, jejichž činnost se zaměřuje na klíčová témata obecnější povahy,

-    mezinárodní, přímo související s činností v oblasti podpory zajišťování kvality vzdělávání, s činností poradní skupiny Koordinačního centra EQF v oblasti přiřazování úrovní kvalifikací k úrovním EQF a s činností odborné skupiny Koordinačního centra pro ECVET při zavádění evropských a využívání kreditního systému. 

sektorové, reprezentované 25 oborovými skupinami, které podporují tvorbu vzdělávacích programů reflektujících požadavky trhu práce a zavádění nástrojů EQF, ECVET a EQAVET,

lokální a regionální, dané možností zřizovat pracovní skupiny zaměřené na řešení dílčích konkrétních úkolů.