Zpravodaj Oborové skupiny č. 15

RVP pro odborné vzdělávání by měly projít nejprve v r. 2018 aktualizací a následně v letech 2019–2020 komplexními revizemi, které by měly snížit i celkový počet oborů. Zejména kurikulum odborného vzdělávání je potřeba stále přizpůsobovat současnému světu, jehož stálou charakteristikou je změna a kde učení nikdy nekončí. Podzimní číslo Zpravodaje představuje záměry pro revize kurikulárních dokumentů v odborném vzdělávání, které budou vyžadovat i některé systémové změny.

ZPRAVODAJ OS 15