Zpravodaj Oborové skupiny č. 3

Ve třetím čísle zpravodaje Oborové skupiny navazuje hlavní článek na minulé vydání a představuje další fázi úkolu provázání Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním, dále se dočtete o možnostech zapojení škol do projektu Pospolu, o odborné skupině pro předškolní vzdělávání a o dvou akcích představujících Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET).

Ke stažení  zde.

Provázanost Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním řeší oborové skupiny i sektorové rady

V prvním čtvrtletí 2013 se v diskusi mezi zástupci MŠMT, organizací zaměstnavatelů a pracovníky NÚV doladilo celkové pojetí řešení úkolu včetně metodického rámce. Výsledek zachycuje text  Podpora provázanosti Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním a posilování její systémové úlohy a úplnosti