Zpravodaj Oborové skupiny č. 6

Zpravodaj oborových skupin se v tomto vydání věnuje jedinému úkolu, do jehož řešení se v průběhu roku 2013 postupně zapojily všechny oborové skupiny. Je to úkol zaměřený na podporu provázanosti Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním.

Čtyři různé pohledy by měly přiblížit význam řešení úkolu pro další vývoj české vzdělávací soustavy i některé praktické aspekty zvoleného přístupu. Příspěvky se věnují souvislostem a významu úkolu, organizaci a výstupům, vzniku a vývoji vizí uspořádání v jednotlivých sektorech a metodice řešení úkolu a jejímu vývoji.

Ke stažení zde.