Garanti P-KAP

Posláním projektu je sladit vzdělávací politiku na školské, krajské i národní úrovni.

V rámci projektu P-KAP proto funguje provázaný systém dvojí skupiny garantů. 

ODBORNÍ GARANTI

Odborní garanti v krajích jsou metodickou podporou v rámci každého krajského projektu KAP, poradí s tím, jak krajský akční plán tvořit. Působí metodicky přímo „na místě“, mají svá krajská pracoviště. 

kontakty odb_garanti v krajich.pdf

GARANTI INTERVENCE

Garant intervence je garantem tematické oblasti podporované OP VVV.  Pro každou z intervencí jsou určeni jeden až dva garanti, kteří sídlí v NÚV a do krajů vyjíždějí na konzultace a workshopy. „Garant intervence odborně zaštiťuje téma: ví, kam a proč jednotlivá oblast směřuje, pomáhá v krajích sdružovat platformu odborníků, minitýmy, které po šesti letech, po skončení projektu, v kraji zůstanou jako odborná základna.


Garanti v krajích i garanti intervencí jsou metodicky podporováni týmem P-KAP, a to formou pravidelných porad – workshopů, kde se společně řeší mimo jiné celkové vymezení intervence, jak uplatňovat každou intervenci při řešení problémů v jednotlivých fázích tvorby KAP, dále jak metodicky vést kraje ve zpracování analýz potřeb v území, nebo rámec infrastruktury.

Zhruba na podzim 2016 měly mít všechny kraje své krajské akční plány. Současně anebo návazně budou vznikat plány aktivit ve školách.