Uveřejňujeme metodické listy k tvorbě krajských akčních plánů.

METODICKÉ LISTY


Metodické listy blíže vysvětlují pravidla tvorby jednotlivých částí krajských akčních plánů. Jsou určeny pro krajské odborné garanty projektu P-KAP, pro členy realizačních týmů krajských akčních plánů, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Jejich autory jsou obsahoví manažeři projektu.