RVP v oblasti Informatiky a ICT

V průběhu čtrnácti let, kdy vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (ICT) zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) beze změny, se nashromáždilo mnoho podnětů k jejím úpravám. To samé platí pro Informatiku a ICT v rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia a střední odborné vzdělávání, které jsou o dva roky mladší. Řada podnětů časem zastarala a přestala být v konkrétní formulaci aktuální.

Inovace ICT kurikula a úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání řeší Národní ústav pro vzdělávání od května 2016. Byla připravena koncepce rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení a navržen nový vzdělávací obsah pro vzdělávací obor Informatika i revidovaný obsah rozvoje digitálních kompetencí dětí a žáků.


Návrh revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií (2018)

Celý dokument ke stažení


Před uvedením v platnost navržených úprav RVP se realizuje série opatření financovaných převážně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT, páteřní jsou:

  • ověření koncepce rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi škol,
  • vznik vzdělávacích zdrojů pro žáky (učebnice, aplikace, digitální učební materiály) s metodickými příručkami pro učitele – byly uveřejněny učebnice pro informatiku: http://imysleni.cz/,
  • vznik vzdělávacích zdrojů (materiály, kurzy) pro učitele informatiky, 
  • vybavení a podpora škol při zavádění revidovaného ICT kurikula.

Chcete nám položit dotaz k tématu revize RVP? Pište na revizervp@nuv_cz