RVP pro základní umělecké vzdělávání

Výuka v základním uměleckém vzdělávání se řídí školními vzdělávacími programy základních uměleckých škol, které se řídí Rámcovým vzdělávácím programem pro základní umělecké vzdělávání.

Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Člení se na přípravné ročníky, 1. a 2. stupeň, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

Cíle a obsahy vzdělávání obou stupňů na sebe navazují a vytvářejí základ pro rozvoj klíčových kometencí, ale také pro úspěšný vstup do dalšího uměleckého vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Více informací