RVP pro základní vzdělávání

V této rubrice naleznete verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné do roku 2021.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 2021

V roce 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence.

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu s revidovaným RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.

Více informací naleznete na webu revize.edu.cz.


RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 2017

RVP ZV platný od roku 2017:


PŘEHLED ÚPRAV RVP ZV OD ROKU 2005 DO SOUČASNOSTI

Pro přehlednost uvádíme, jak se vyvíjel RVP ZV od doby schválení do současnosti, včetně uvedení příslušných opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy.

Přehled úprav RVP ZV od roku 2005 do současnosti


NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K RVP ZV

Nejčastější otázky a odpovědi k RVP ZV


METODICKÝ PRŮVODCE UPRAVENÝM RVP ZV 2016

Průvodce je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol. Průvodce je rozdělen na dvě části:

1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP
2. část, ve které jsou zařazeny doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě PLPP a IVP.

Metodický průvodce upraveným RVP ZV 


STANDARDY RVP ZV

Standardy RVP ZV