Přehled úprav RVP ZV od roku 2004 do současnosti

Pro přehlednost uvádíme, jak se vyvíjel RVP ZV od doby schválení do současnosti, včetně uvedení příslušných opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy.

Opatření ministra doplňující vzdělávací obsah o další doplňující vzdělávací obory: