Metodická podpora školám při tvorbě a zavádění ŠVP

NÚV vytvářel v uplynulých letech metodické materiály na podporu zavádění RVP ZV(ŠVP) do škol. V této rubrice uvádíme některé z nich.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dnes součást Národního ústavu pro vzdělávání) vytvořil metodické materiály, podle kterých lze tyto dokumenty lépe zavádět do praxe:

Barevně upravený RVP ZV určený pro úpravy ŠVP v roce 2016

Průvodce upraveným RVP ZV (2016)


Manuál pro tvorbu ŠVP

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školy