RVP pro gymnázia

V této rubrice naleznete verze Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia platné do roku 2020.

Opatření ministra k úpravám RVP pro gymnázia – září 2020

Ministr mění:

  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou,
  • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a 
  • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

Opatření ministra

Opatření nabývá účinnosti 1. října 2020.


Opatření ministryně k úpravám RVP gymnázia – srpen 2016

Ministryně mění:

  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou,
  • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a 
  • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Přílohou tohoto článku je text opatření ministryně a jeho příloha - Příloha (Dodatek k RVP G – obor 79-41-K/41 Gymnázium a vyšší stupeň víceletých gymnázií (79-41-K/61 a 79-41-K/81), RVP GSP – obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a vyšší stupeň víceletých gymnázií se sportovní přípravou (79-42-K/61 a 79-42-K/81), RVP DG – pilotní verze (č. j. 9847/2009-230) – pro dobíhající obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce, RVP DG – (č. j. MSMT-4159/2015-2) – pro obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium).

Školy upraví své ŠVP v souladu s dodatkem nejpozději do 1. září 2017.


Texty RVP:

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia v angličtině

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia


Pro tvorbu ŠVP podle rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia byla vytvořeny následující metodické příručky:

Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích

Ukázka učebního plánu gymnázia

Ukázka učebního plánu gymnázia (DOC)


Změny kurikulárních dokumentů od jejich prvního vydání

dodatek_k_RVP_gymnazium_se_sportovni_pripravou.pdf dodatek_k_RVP_gymnazium_se_sportovni_pripravou.pdf (úprava profilové maturitní zkoušky, vydáno v roce 2015, více informací na stránkách MŠMT).

Opatřením ministryně školství z 18. 5. 2009 byly u RVP G a RVP GSP doplněny počty povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Opatřením ministra ze dne 25. 11. 2011 se změnil počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP G.

Opatřením ministra ze dne 20. 4. 2015 se změnil počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP GSP.