Optimalizace a koordinace odloučených pracovišť Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace (Ústecký kraj), byla jako příklad realizace autoevaluačních procesů v životě školy zvolena především z toho důvodu, že se v roce 2011 stala jednou z tzv. Páteřních škol. Jedná se o strategii Ústeckého kraje s cílem optimalizovat síť středních škol, které budou tvořeny převážně velkými vzdělávacími celky, nabízejícími vzdělání v celé škále typů a forem studia, od oborů vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami až po obory zakončené maturitní zkouškou. Škola nabízí obory maturitní s kapacitou 900 žáků a obory vyšší odborné školy pro 895 studentů. Ve školním roce 2011/12 má škola 75 interních učitelů a přes 150 externistů, převážně lékařů a odborných pracovníků Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem.

Zpracoval: Mgr. Jan Tirpák

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (1,78 MB)