Příloha č. 11: Záznam o průběžném hodnocení pedagogického pracovníka

soubor přílohy soubor přílohy (83,07 KB)


ZÁZNAM  O  PRŮBĚŽNÉM  HODNOCENÍ  PEDAGOGICKÉHO  PRACOVNÍKA

1. Obecné kompetence

1

2

3

Plnění úkolů

 

 

 

Schopnost spolupráce

 

 

 

Prezentace školy

 

 

 

Spolupráce s rodiči

 

 

 

Schopnost řešit konstruktivně problémy

 

 

 

Jiné …

 

 

 

 

 

 

 

2. Odborné kompetence

 

 

 

Orientace v oboru

 

 

 

Metodické a didaktické dovednosti

 

 

 

Empatie

 

 

 

Jiné …

 

 

 

 

 

 

 

3. Speciální kompetence

 

 

 

Jazykové schopnosti

 

 

 

Počítačová gramotnost

 

 

 

Jiné…

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán vzdělávání pracovníka

 

 

 

 

Návrhy na zlepšení chodu školy

 

 

 

 

Významné jednorázové úkoly a mimoškolní aktivity

 

 

 

 

Vyjádření pracovníka :

 

 

 

 

.....................................................................................

1.pracovník má nápady, je kreativní, loajální, není mu lhostejný chod školy, upozorňuje na problémy a závady, podává návrhy na jejich vyřešení

2. pracovník pracuje s menšími pracovními nedostatky, je méně aktivní a kreativní

3. pracovník částečně zanedbává pracovní povinnosti, je spíše pasivní