Absolventi středních škol a trh práce

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

K dispozici zde je další text ze skupiny materiálů připravovaných v NÚV pro využití v sítích oborových skupin a sektorových rad. Tento a další obdobné materiály jsou unikátní tím, že pro daná odvětví sdružují na jednom místě všechny důležité informace, připravené v rámci mnoha různých šetření a analýz.

Jedná se o informace jak o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů a trhu práce, tak i o připravenosti a úspěšnosti absolventů škol při přechodu do pracovního života. Měly by sloužit všem, kteří se podílejí na rozvoji a směřování odborného vzdělávání v daných odvětvích.

Uváděné údaje jsou ve všech částech publikací doplněny přehledným a názorným grafickým a tabulkovým vyjádřením prezentovaných dat. Zároveň jsou uváděny konkrétní přímé odkazy k podrobnějším údajům na www.infoabsolvent.cz .