aktuálně

Mínění o budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020

Poradní výbor pro profesní přípravu zveřejnil koncem roku 2018 materiál zaměřený na budoucnost odborného vzdělávání a přípravy. Pro potřebu odborných a oborových skupin byla připravena pracovní česká verze tohoto textu. Je k dispozici zde.

 

Vliv NSK na vzdělávání v ČR

Zpravodaj OS (22/léto 2019)

 

Listopadový seminář na Úřadu vlády

zvláštní vydání Zpravodaje OS .

 

Doporučené učební činnosti žáků

Zpravodaj Oborové skupiny č. 20

 

Národní soustava kvalifikací v roce 2018

Zpravodaj OS (19/podzim 2018)

 

Modernizace odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání již druhý rok řeší projekt, který může významným způsobem ovlivnit odborné vzdělávání v ČR. Stručná informace o projektu je k dispozici zde.

 

Národní soustava kvalifikací funguje 10 let

Zpravodaj OS (16/zima 2017)

 

Aktualizované publikace pro oborové skupiny a sektorové rady

V roce 2017 byly v oddělení analýz trhu práce a vzdělávání připraveny další publikace na téma Absolventi středních škol a trh práce koncipované pro pět odvětví ekonomiky (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, zemědělství a gastronomie).

 

Připravujeme revizi RVP pro odborné vzdělávání

Zpravodaj OS (15/podzim 2017)

 

Plenární jednání oborových skupin 2017

Ve druhém pololetí proběhnou plenární jednání oborových skupin. Měla by přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků a podpořit tak jejich zapojení do úkolů souvisejících s revizí kurikula odborného vzdělávání. 

 

Zapojení odborných a oborových skupin do revize kurikulárních dokumentů

Schválený materiál „Tvorba a revize kurikulárních dokumentů pro předškolní, základní a střední vzdělávání na národní úrovni“ obsahuje i schéma, z něhož je zřejmá role odborných a oborových skupin.

 

Nové verze publikací pro oborové skupiny a sektorové rady

K dispozici jsou nové verze publikací Absolventi středních škol a trh práce – Strojírenství a Stavebnictví .

 

Absolventi středních škol a trh práce

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

 

Balíček návrhů Evropské komise zaměřený na zlepšení stavu vnitřního trhu služeb EU

Dne 10. ledna 2017 Evropská komise představila balíček návrhů, jejichž cílem je usnadnění přeshraničního poskytování služeb v rámci vnitřního trhu EU. Jedná se o návrh na zavedení povinného testu proporcionality při přijímání nebo úpravách legislativy týkající se regulovaných povolání, dále o návrh notifikační procedury v oblasti služeb a konečně o návrh na zavedení tzv. Evropské E-karty služeb. 

 

Pracovní texty pro odborné a oborové skupiny

K vystavení na internetových stránkách byly připraveny pracovní texty zpracované v roce 2016 pro potřebu odborných a oborových skupin. Odpovídá to tomu, že skupiny svými aktivitami podporují zavádění Evropského rámce kvalifikací (EQF), Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET).

 

Poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

Jak uvádí předchozí zpráva - aktuálně je v přípravě poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

 

Plenární jednání oborových skupin 2016

Do konce roku by měla v Národním ústavu pro vzdělávání proběhnout plenární jednání oborových skupin. Jsou organizována s cílem přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků NÚV. Tak, aby se udržoval a dále rozvíjel potenciál umožňující zapojování členů odborných skupin do aktuálně řešených úkolů.