Aktualizované publikace pro oborové skupiny a sektorové rady

V roce 2017 byly v oddělení analýz trhu práce a vzdělávání připraveny další publikace na téma Absolventi středních škol a trh práce koncipované pro pět odvětví ekonomiky (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, zemědělství a gastronomie).

Publikace mají převážně stejné schéma a obsahují pro příslušné odvětví informace o:

  • počtech nově přijatých žáků a absolventů škol (i na úrovni oborů vzdělání),
  • nezaměstnanosti absolventů,
  • shodě získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání,
  • pohledu absolventů škol na své uplatnění v oboru,
  • pohledu zaměstnavatelů na připravenost absolventů škol,
  • úspěšnosti absolventů škol při přechodu do dalšího vzdělávání
  • informace z trhu práce o vývoji zaměstnanosti v odvětvích či profesních skupinách s nastíněním možného vývoje trhu práce v ČR.

 

Vzhledem ke svému charakteru by tyto publikace měly sloužit především garantům příslušných oborů vzdělání i dalším našim pracovníkům, kteří dané informace mohou využít. Dále jsou určeny představitelům MŠMT, MPSV a krajských úřadů, zástupcům zaměstnavatelů v příslušných odvětvích a členům oborových skupin a sektorových rad a všem, kteří se nějakou měrou podílejí na směřování odborného vzdělání, a to na úrovni daného odvětví.

Publikace jsou jako pdf soubory ke stažení na www.infoabsolvent.cz v části Absolventi škol a trh práce v záložce Publikace/Souhrnné publikace:

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: strojírenství

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: elektrotechnika

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: stavebnictví

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: zemědělství

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: gastronomie


 

K dispozici z minulých let jsou i materiály pro další odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce - Odvětví: doprava a spoje

Absolventi středních škol a trh práce - Odvětví: zdravotnictví

Absolventi středních škol a trh práce – Ekonomická odvětví

Absolventi středních škol a trh práce - Odvětví: obchod

Absolventi středních škol a trh práce - Odvětví: právo, právní a veřejnosprávní činnost

Absolventi středních škol a trh práce - Odvětví: služby

Absolventi středních škol a trh práce - Odvětví: pedagogika, učitelství a sociální péče