Plenární jednání oborových skupin 2017

Ve druhém pololetí proběhnou plenární jednání oborových skupin. Měla by přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků a podpořit tak jejich zapojení do úkolů souvisejících s revizí kurikula odborného vzdělávání. 

Aktuálnímu hlavnímu úkolu oborových skupin jsou přizpůsobena i témata připravených obecných programových bloků:

  • Návrh pojetí a realizace komplexní revize kurikulárních dokumentů ve středním odborném vzdělávání
  • Modernizace odborného vzdělávání
  • Listy ECVET, soubor pro podporu kvality, atraktivnosti a flexibility vzdělávacích programů