Poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

Jak uvádí předchozí zpráva - aktuálně je v přípravě poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

Vztahuje se ke každoroční podzimní vlně plenárních jednání oborových skupin.  Ta jsou pojata jako společný úkol, jehož hlavním cílem je „přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků“ a je pro ně předem připravena sada výběrových programových bloků.

Některá témata budou – jako předvánoční ochutnávka – stručně rozpracována v připravovaném vydání Zpravodaje. S poděkováním všem spolupracovníkům v síti oborových skupin za jejich aktivní zájem o vzdělávání.