Výzkumný ústav pedagogický: dokumenty a publikace

Archivní publikace a dokumenty VÚP, poslední aktualizace v roce 2012.

Čtenářská gramotnost

Pro zájemce jsme opět připravili novou metodickou příručku, tentokrát zaměřenou na čtenářskou gramotnost. Naleznou v ní vymezení pojmu čtenářské gramotnosti, celou řadu příkladů dobré praxe, dílnu čtení i řadu pracovních listů, které mohou použít ve výuce. 

 

Minimetodika na téma skupinová práce

Leták z roku 2011 zaměřený na skupinovou práci může být cennou inspirací do vyučovacích hodin.

 

Pomůcka pro učitele – Model vzájemných řízených návštěv na školách

Metodický materiál projektu Kurikulum G byl vydán v roce 2011. Jsou v něm zúročeny zkušenosti organizátorů, účastníků i hostů ze vzájemných řízených návštěv na hostitelských gymnáziích. 

 

Minimetodika – čtenářská gramotnost

Vydal VÚP v roce 2011 na podporu činnosti učitelů v praxi.

 

Minimetodika k využívání obrazových materiálů

Tato minimetodika má pomáhat učitelům v praxi. Navazuje na minimetodiky zaměřené na čtenářskou gramotnost a na skupinovou práci, které u čtenářů vyvolaly velký ohlas. 

 

Matematická gramotnost

Metodická příručka z roku 2011 vymezuje pojem matematické gramotnosti a nabízí metodická doporučení pro její rozvíjení. Publikace obsahuje i pracovní listy, které mohou učitelé využít ve výuce.

 

To nejzajímavější z Metodického portálu vyšlo tiskem

Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011.

 

Příručka o finanční gramotnosti

Vydal VÚP v roce 2011.  Příručka přináší vymezení pojmu finanční gramotnosti, její standardy i praktické příklady.